De beste vakantie aanbieders vind u hier!

Peter-Langhout

Snel een aanbieder vinden

Acties van aanbieders

Garantie fondsen

SGR Garantie

In Nederland bestaat de organisatie Stichting Garantiefonds Reisgelden, de SGR, waarbij de verschillende reisorganisaties een garantiestelling kunnen verzorgen. Rond de vijfennegentig procent van alle reisorganisaties is lid van de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Deze stichting biedt garantie voor reisgelden die al betaald zijn voor een vakantiereis, die in de toekomst plaats zal vinden. Als u al op uw vakantiebestemming bent en de reisorganisatie gaat failliet, dan zorgt het SGR ervoor dat u weer terug kunt reizen.

Alternatieve maatregelen

Er zijn alternatieve maatregelen die reisorganisaties kunnen treffen om de vakantiereizigers te beschermen na een faillissement. Het geeft alleen niet altijd volledig zekerheid welke maatregelen er uitgevoerd kunnen worden na een faillissement als er sprake is van alternatieve maatregelen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er niets geregeld is of dat er onduidelijkheid bestaat over de maatregelen. Er bestaat dan ook altijd een mogelijkheid dat u geen geld terugkrijgt bij een faillissement van de reisorganisator. Het kan zelfs zo zijn dat u zelf uw terugreis moet verzorgen vanaf uw vakantiebestemming als de reisorganisator failliet gaat en geen lid is van het SGR.

Stappenplan controle garantiestelling

Op de website van de reisorganisatie kunt u zien of het logo van het SGR staat afgebeeld. U mag bij de vertoning van het SGR logo ervan uitgaan dat de reisorganisatie bij de stichting is aangesloten.

U kunt zelf navraag doen bij de reisorganisatie als er op de website geen logo van het SGR staat afgebeld. Op de dag dat u de vakantie gaat boeken, is het altijd verstandig om een laatste controle uit te voeren.

U kunt op de dag van boeking contact opnemen met de SGR om te kijken of de betreffende reisorganisatie daarbij is aangesloten. U kunt ook het register op de website raadplegen.

Als de reisorganisatie niet bij het SGR is aangesloten, dan kunt u nagaan of er andere maatregelen door de betreffende reisorganisatie zijn genomen. Vraag expliciet naar welke maatregelen er zijn genomen.

Indien de reisorganisatie geen lid is van het SGR vraag dan na wat de gevolgen voor u zijn bij een eventueel faillissement. U kunt zelf beoordelen of u de maatregelen bij een eventueel faillissement voldoende acht.

U kunt altijd zelf de waarde inschatten van de maatregelen die door de reisorganisatie genomen zijn indien er zich een faillissement voordoet. Kunt u de maatregelen bijvoorbeeld ook controleren om de waarde ervan na te gaan? Anders bestaat altijd een mogelijkheid dat u geen geld terugkrijgt bij een faillissement.

De wet schrijft voor dat reisorganisaties de verplichting hebben om uit voorzorg maatregelen te nemen indien er zich onverhoopt een faillissement voordoet. Overigens geldt dit alleen voor de zogenoemde pakketreizen en is deze regelgeving niet van toepassing bij het kopen van losse tickets of bij het reserveren van een accommodatie. Bij het boeken van een los vliegticket of hotelovernachting hebt u niet de mogelijkheid om altijd het geld terug te krijgen.

Wat zijn uw rechten?

Als u een pakketreis gaat boeken dan heeft de reisorganisatie de verplichting om u te beschermen door maatregelen te treffen voor het geval zich een faillissement voordoet. U kunt dan rekenen op terugbetaling van een deel van de reissom of op een vergoeding van de complete reissom. Het is ook mogelijk dat de reisorganisatie u een alternatief biedt door de reis onder de vlag van een andere reisorganisatie te maken. Een pakketreis is een vakantie, waarbij de reis en de overnachtingen bij de reissom zijn inbegrepen.

Alle reisorganisaties moeten duidelijkheid scheppen voor de reizigers ten aanzien van de maatregelen, die de reizigers moeten beschermen. Dat kan bijvoorbeeld door de maatregelen in een folder op te nemen of op de website kenbaar te maken.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Reisorganisaties die pakketreizen verkopen, zijn veelal lid van de Stichting Garantiefonds Reisgelden. De SGR zorgt voor de terugbetaling van de aanbetaling van de reissom mocht de reis geen doorgang kunnen vinden. Bent u al op vakantie, dan zorgt het SGR ervoor dat u weer naar Nederland kunt terugkeren.

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de service van de SGR aan de reiziger.

Het is wel belangrijk te weten dat de service van het SGR niet geldt voor pakketreizen, die betaald zijn met Airmiles of spaarzegels.

Het grootste deel van de reisorganisaties, die vakantiepakketreizen aanbieden, zijn aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden, afgekort tot SGR. Mocht een reisorganisatie in de financiele problemen komen, dan zorgt de SGR ervoor dat vakantiegangers hun aanbetaling terugkrijgen. Dat geldt ook als de reisorganisatie onverhoopt failliet gaat. Er wordt aan consumenten geen extra geld in rekening gebracht als er een reis geboekt wordt bij een reisorganisatie, die lid is van de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Indien de vakantiereis is voldaan met Airmiles of spaarzegels dan is de garantie van het SGR niet van toepassing.

U kunt ook eerst nagaan of er andere maatregelen zijn genomen door de reisorganisatie, die gelden als er sprake is van een faillissement. Als dat niet zo is, dan kunt u altijd bij een eventueel faillissement contact opnemen met de curator, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het faillissement van de reisorganisator. De reisorganisatie heeft na het faillissement namelijk zelf geen zeggenschap en controle meer over het kapitaal en de vakantiereizen. De curator wordt bij een faillissement benoemd door de rechtbank. Het is de taak van de curator om de schulden zoveel mogelijk te voldoen.

U kunt erachter komen wie de curator is door de Kamer van Koophandel te bellen via het telefoonnummer 0900-1234567. Op de website van de Kamer van Koophandel staan de overige contactgegevens vermeld.

Is de vakantiereis al geboekt?

Dan wilt u natuurlijk snel op de hoogte komen van de gevolgen en mogelijkheden. Neem dan contact op met de curator en verzend ook altijd een aangetekende brief naar de curator. Daarin kunt u aangeven welke reis er door u geboekt is en kunt u vragen of de vakantiereis nog wel door zal gaan. Het komt namelijk wel eens voor dat de geplande vakantiereizen nog wel doorgang kunnen vinden. Dat is bijvoorbeeld mogelijk als de reisorganisatie de financiele verplichtingen voor de reis al is nagekomen en het hotel en de vlucht dus al betaald zijn. Of er nog geld terug ontvangen kan worden als de reis niet doorgaat, dan hangt dat onder meer af van de overige schulden van de reisorganisatie.

De wet schrijft voor dat reisorganisatoren verplicht zijn om bij een dreigen faillissement maatregelen te nemen. Dat wordt de zogenaamde garantiestelling genoemd. Door deze garantiestelling worden de reizigers beschermd. Een reisorganisator kan maatregelen nemen om bij een faillissement ervoor te zorgen dat reizigers een deel van het geld terug kunnen krijgen. Het is ook mogelijk dat een andere reisorganisator in het geval van een faillissement de reis overneemt.