De beste vakantie aanbieders vind u hier!

TravelBird

Snel een aanbieder vinden

Acties van aanbieders

Duurzaam toerisme

Er zijn vakantiegangers die denken dat het in het buitenland altijd een pretpark is, waar zij zich anders kunnen gedragen omdat er nu eenmaal voor de reis is betaald. Daarbij vergeten de vakantiegangers wel eens dat er ook gewoon vaste inwoners op de vakantiebestemming hun dagelijkse leven hebben met een eigen cultuur en gewoonten. Tegenwoordig wordt met evenveel gemakt een reis geboekt naar Londen als naar een ontwikkelingsland, zonder dat de reizigers zich verdiept hebben in de cultuur en leefomstandigheden. Wel reizen deze vakantiegangers af met alle vooroordelen die er ten aanzien van de andere cultuur bestaat. Dat kan ter plaatse op de bestemming nog wel eens voor problemen zorgen.

Flexibel op vakantie gaan

Tijdens de vakantie kunnen er altijd onvoorziene gebeurtenissen ontstaan, waarbij alles anders loopt dan men thuis gewend is. Dat heeft aan de ene kant zijn charme, maar vereist aan de andere kant ook een zeker mate van flexibiliteit. Positief omgaan met gebeurtenissen en een flexibele opstelling zijn eigenschappen, die van belang zijn voor het optimaal kunnen genieten van de vakantie.

Inwoners in landen met een niet-westerse cultuur hebben vaak andere denkpatronen en dagindeling. Dat maakt hen anders, maar niet minderwaardig. Het is belangrijk om tijdens de vakantie geen kritiek te uiten op de maatschappij of politieke uitlatingen te doen. Wij zouden het hier ook niet prettig vinden als een Duitser een grote mond opzet over het hier gevoerde drugsbeleid.

Duurzaam toerisme vanuit sociaal oogpunt

Het leggen van contact met mensen, die deel uitmaken van andere leefgemeenschappen vinden veel reizigers interessant. Het maken van contact met de plaatselijke bevolking wordt dan als een verrijking ervaren. Ons eigen gedrag wordt echter vaak meegnomen en dat kan een positieve uitwerking hebben, maar ook tot een negatieve uitwerking leiden. Het is daarom altijd aan te raden bewust te zijn van de impact van een bezoek aan een compleet andere leefgemeenschap en het gedrag daar dan ook op af te stemmen. Aanpassing aan de cultuur en gewoonten van het land worden op prijs gesteld en zal eerder deuren laten opengaan. Het is ook een optie om bij dergelijke bezoeken van de diensten van een plaatselijke gids gebruik te maken.

Vanuit economisch oogpunt

Duurzaam toerisme is geen ecotoerisme, want de natuurreizen kunnen namelijk schade toebrengen aan het milieu. Onder duurzaam toerisme wordt verstaan, dat er gereisd wordt op een manier, waarbij de plaatselijke bevolking er ook van kan profiteren. Verder geldt voor duurzaam toerisme dat het milieu er geen hinder van mag ondervinden en de natuur tijdens het reizen niet wordt aangetast.

Principe van Fair Trade

In ontwikkelingslanden is de toeristische sector veelal in handen van buitenlanders. De opbrengsten uit de toeristische industrie verlaat het land dan meestal richting het buitenland. De plaatselijke bevolking profiteert er dan niet van en kan er zelfs hinder van ondervinden als bijvoorbeeld de natuur wordt aangetast. Tijdens het verblijf in een ontwikkelingsland kan de reiziger ervoor zorgen dat het uit te geven geld vooral aan de plaatselijke bevolking wordt besteed. Dat kan bijvoorbeeld door naar een plaatselijk restaurantje te gaan in plaats van in het hotel te eten of door alle inkopen in de lokale winkeltjes te doen. Bij vervoer kan er gebruik worden gemaakt van zelfstandige chauffeurs.

Cadeautjes

Toeristen geven graag cadeautjes aan kinderen in de ontwikkelingslanden tijdens de vakantie, zoals kleinigheden als een pen, snoep of geld. Dat kan de kinderen er echter van weerhouden om naar school te gaan, want toeristen opwachten loont op dat moment meer dan in de schoolbanken te zitten. De kinderen kunnen er zelfs hun dagtaak van maken door toeristen bij bezienswaardigheden op te wachten en om geschenken te vragen. Reizigers die dat gedrag in de hand werken moeten zich realiseren dat het niet als een opvoedkundige bijdrage kan worden beschouwd. In Nederland zou dit gedrag ook niet geaccepteerd worden, bovendien kan het beschouwd worden als een vorm van kinderarbeid.